Overzicht mijn geregistreerde patenten
USA pat. US4970402 Origineel - pdf
USA pat. US4963757 Origineel - pdf
Europees patent: EP 0423380 Origineel - pdf
Europees patent: EP 0565906 Origineel - pdf
Europese patent ambt

Alle informatie en beeldmateriaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke toestemming mag geen informatie of beeldmateriaal gebruikt of gekopieerd worden.                                                                                                       web design: Marcel De Vuyst